Irtsd ki a gonoszt

2013-04-20

A Gólem színház pályázatára készült díjnyertes munka.

golem3.4

 

A Gólem Színház október végén a Talmud Projekt című új előadással jelentkezik.A Talmud Projekt különlegessége, hogy a rendező, Borgula András társművészek(Frenák Pál Társulat, Visky András író) bevonásával állítja színpadra rendhagyódarabját. Az összművészet jegyében a Gólem Színház és a Cékl’art nyílt pályázatothirdet képző- és médiaművészek számára.
A Talmud Projekt a nevében is található Talmud, jobban mondva egy talmudi oldalszerkezetén alapszik. A Talmud a zsidó irodalom legnagyobb és egyértelműenlegfontosabb, tematikus rendszerbe foglalt gyűjteménye, a zsidóság enciklopédiája,jogi és vallási alapvetése, szokásjogi gyűjteménye, bibliaértelmezéseinek tárháza.A Talmud döntő befolyással lett a zsidóság vallási és szellemi életére: magyarázták,kivonatolták, lefordították és kodifikálták.
A Talmud jelenlegi, jellegzetes kinézetét legelső nyomtatott kiadásának köszönheti,melyben a Misna (szóbeli tan) és a Gemára (a Misna magyarázata) mellé,helyesebben köré a legfontosabb kommentárokat is kinyomtatták. Azóta mindenkiadás ezt a „szabványt” követi. Az oldal közepén tehát a szóbeli tradíció egy-egyrésze található, ami általában történet formában van leírva. Ugyanazon az oldalona szöveg mellett, különböző formában és elhelyezésben kommentárok találhatók.Ezek a kommentárok, hol bírálják, hol egyetértenek, hol megerősítik, hol gyengítikaz eredeti szöveget, de néha ugyanazt mesélik el egy másik szereplő szemszögéből,esetleg épp egy kommentárt kommentálnak.
Borgula András rendező: „A színdarab elkészítésében is ez a fajta szövegstruktúramotivál, az e mögött húzódó gondolatiság, miszerint nem létezik egyetlen, mindenekfelett álló vélemény, nincs egy mindegyiknél igazabb kommentár, de még maga a szent szöveg sem megkérdőjelezhetetlen.”
Ezen az elven hirdetjük ki pályázatunkat is.
A készülő előadás alkotói által közösen kiválasztott szövegrészt kell a pályázóművészeknek a maguk képi- és formavilágára megalkotniuk. Így létrehozva saját magyarázatukat.
FELDOLGOZANDÓ RÉSZ
Tóra, Mózes V. 21:18
18. Ha lesz egy férfinak lázadó és engedetlen fia, nem hallgat apja hangjára és anyjahangjára, és meg bár megfenyítik, utána sem hallgat rájuk. 19. ragadja meg őt apjaés anyja, vigyék ki a város véneihez a helység kapujába, 20. és így szóljanak a városvéneihez: Ez a fiúnk lázadó és engedetlen, nem hallgat a szavunkra, dorbézol ésrészeges. 21. Akkor kövezzék őt halálra a város férfiai mind. Így irtsd ki a gonoszt akörödből! Egész Izrael hallja meg ezt, és féljen!